Privacy beleid Ernst & Luim

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Als u uw persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het programma van onze voorstellingen te ontvangen, dan doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Het privacy beleid van Ernst & Luim wordt momenteel nader uitgewerkt en komt  te zijner tijd op onze website te staan.